Privātuma politika

Stājas spēkā: 2019. gada 18. janvāris


Logo Emblem Industries Co., Ltd. ("mēs", "mēs" vai "mūsu") pārvalda vietni lv.logo-emblem.com (turpmāk - "Pakalpojums").

Šī lapa informē jūs par mūsu politiku attiecībā uz personas datu vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad izmantojat mūsu pakalpojumu, un izvēli, kuru esat saistījis ar šiem datiem.

Mēs izmantojam jūsu datus, lai sniegtu un uzlabotu Pakalpojumu. Izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat informācijas vākšanai un izmantošanai saskaņā ar šo politiku. Ja vien šajā konfidencialitātes politikā nav noteikts citādi, šajā konfidencialitātes politikā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumos, kas pieejami vietnē lv.logo-emblem.com

Definīcijas

 • apkalpošana

  Pakalpojums ir vietne lv.logo-emblem.com, kuru pārvalda Logo Emblem Industries Co., Ltd.

 • Personas dati

  Personas dati ir dati par dzīvo cilvēku, kuru var identificēt pēc šiem datiem (vai no tiem un citas informācijas, kas ir mūsu rīcībā vai varētu nonākt mūsu īpašumā).

 • Lietošanas dati

  Lietošanas dati ir dati, kas tiek savākti automātiski vai nu izmantojot Pakalpojumu, vai arī no pašas Pakalpojuma infrastruktūras (piemēram, lapas apmeklējuma ilgums).

 • Sīkdatnes

  Sīkdatnes ir mazi faili, kas tiek glabāti jūsu ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē).

 • Datu kontrolieris

  Datu pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kura (vai nu viena pati, vai kopā, vai kopīgi ar citām personām) nosaka mērķus un veidu, kādā jebkura personiskā informācija tiek vai tiks apstrādāta.

  Šīs konfidencialitātes politikas nolūkā mēs esam jūsu personas datu datu pārzinis.

 • Datu apstrādātāji (vai pakalpojumu sniedzēji)

  Datu apstrādātājs (vai pakalpojumu sniedzējs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas datus apstrādā Datu pārziņa vārdā.

  Mēs varam izmantot dažādu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai efektīvāk apstrādātu jūsu datus.

 • Datu subjekts (vai lietotājs)

  Datu subjekts ir jebkura dzīvā persona, kas izmanto mūsu Pakalpojumu un ir personas datu subjekts.

Informācijas vākšana un izmantošana

Mēs apkopojam vairāku veidu informāciju dažādiem mērķiem, lai sniegtu un uzlabotu mūsu Pakalpojumu jums.

Apkopoto datu veidi

Personas dati

Izmantojot mūsu pakalpojumu, mēs varam lūgt jūs sniegt mums noteiktu personu identificējošu informāciju, kuru var izmantot, lai sazinātos ar jums vai identificētu jūs ("Personas dati"). Personu identificējošā informācija var ietvert, bet neaprobežojas ar:

 • Epasta adrese

 • Sīkdatnes un lietošanas dati

Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums ar biļeteniem, mārketinga vai reklāmas materiāliem un citu informāciju, kas varētu jūs interesēt. Jūs varat atteikties no jebkādu vai visu šo paziņojumu saņemšanas no mums, sazinoties ar mums.

Lietošanas dati

Mēs varam arī apkopot informāciju par piekļuvi Pakalpojumam un tā izmantošanu ("Lietošanas dati"). Šie lietošanas dati var ietvert informāciju, piemēram, datora interneta protokola adresi (piem., IP adresi), pārlūkprogrammas veidu, pārlūka versiju, apmeklētās mūsu Pakalpojuma lapas, apmeklējuma laiku un datumu, pavadīto laiku. lapas, unikālie ierīču identifikatori un citi diagnostikas dati.

Izsekošanas un sīkdatņu dati

Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu darbības mūsu pakalpojumā, un mums ir noteikta informācija.

Sīkdatnes ir faili ar nelielu datu daudzumu, kas var ietvert anonīmu unikālu identifikatoru. Sīkfaili tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu no vietnes un tiek saglabāti jūsu ierīcē. Lai apkopotu un izsekotu informāciju, kā arī uzlabotu un analizētu mūsu pakalpojumu, tiek izmantotas arī citas izsekošanas tehnoloģijas, piemēram, bākas, tagi un skripti.

Jūs varat uzdot savam pārlūkam atteikt visus sīkfailus vai norādīt, kad tiek sūtīta sīkdatne. Tomēr, ja jūs nepieņemat sīkdatnes, iespējams, nevarēsit izmantot dažas mūsu Pakalpojuma daļas.

Izmantoto sīkfailu piemēri:

 • Sesijas sīkfaili. Mēs izmantojam Sesijas sīkfailus, lai darbotos ar mūsu Pakalpojumu.

 • Priekšroka sīkdatnes. Mēs izmantojam preferenču sīkfailus, lai atcerētos jūsu preferences un dažādus iestatījumus.

 • Drošības sīkdatnes. Drošības nolūkos mēs izmantojam drošības sīkdatnes.

Datu izmantošana

Logo Emblem Industries Co., Ltd. apkopotos datus izmanto dažādiem mērķiem:

 • Sniegt un uzturēt mūsu Pakalpojumu

 • Lai paziņotu jums par izmaiņām mūsu Pakalpojumā

 • Lai ļautu jums piedalīties mūsu pakalpojuma interaktīvajās funkcijās, kad jūs to izvēlaties

 • Sniegt klientu atbalstu

 • Apkopot analīzi vai vērtīgu informāciju, lai mēs varētu uzlabot savu pakalpojumu

 • Lai uzraudzītu mūsu Pakalpojuma izmantošanu

 • Lai atklātu, novērstu un risinātu tehniskas problēmas

 • Sniegt jums ziņas, īpašos piedāvājumus un vispārīgu informāciju par citām mūsu piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un notikumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus jau esat iegādājies vai par kuriem esat interesējies, ja vien neesat izvēlējies šādu informāciju nesaņemt.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR)

Ja esat no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), Logo Emblem Industries Co., Ltd. juridiskais pamats šajā konfidencialitātes politikā aprakstītās personiskās informācijas vākšanai un izmantošanai ir atkarīgs no mūsu apkopotajiem personas datiem un īpašā konteksta, kurā tos apkopojam.

Logo Emblem Industries Co., Ltd. var apstrādāt jūsu personas datus, jo:

 • Mums jāpilda līgums ar jums

 • Jūs esat mums devis atļauju to darīt

 • Apstrāde notiek mūsu likumīgajās interesēs, un jūsu tiesības to neaizvieto

 • Lai ievērotu likumu

Datu saglabāšana

Logo Emblem Industries Co., Ltd. saglabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (piemēram, ja mums ir jāsaglabā jūsu dati, lai tie atbilstu piemērojamajiem likumiem), atrisinātu strīdus un izpildītu mūsu juridiskos līgumus un politikas.

Logo Emblem Industries Co., Ltd. arī saglabās lietojuma datus iekšējās analīzes vajadzībām. Lietošanas dati parasti tiek glabāti īsāku laika periodu, izņemot gadījumus, kad šie dati tiek izmantoti drošības stiprināšanai vai mūsu Pakalpojuma funkcionalitātes uzlabošanai, vai arī mums ir juridisks pienākums saglabāt šos datus ilgāk.

Datu pārsūtīšana

Jūsu informāciju, ieskaitot personas datus, var pārsūtīt un uzturēt datoros, kas atrodas ārpus jūsu štata, provinces, valsts vai citas valdības jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu jurisdikcijas.

Ja atrodaties ārpus Ķīnas un izvēlaties mums sniegt informāciju, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs datus, ieskaitot personas datus, pārsūtām uz Ķīnu un apstrādājam tur.

Jūsu piekrišana šai konfidencialitātes politikai, kam seko šādas informācijas iesniegšana, ir jūsu piekrišana šai nodošanai.

Logo Emblem Industries Co., Ltd. veiks visus pamatoti nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, un jūsu personas dati netiks pārsūtīti organizācijai vai valstij, ja vien nebūs ieviestas atbilstošas kontroles, tostarp savus datus un citu personisko informāciju.

Datu atklāšana

Biznesa darījums

Ja Logo Emblem Industries Co., Ltd. ir iesaistīts apvienošanā, iegūšanā vai aktīvu pārdošanā, jūsu personas dati var tikt pārsūtīti. Mēs paziņosim, pirms jūsu personas dati tiek pārsūtīti, un uz tiem attiecas cita konfidencialitātes politika.

Informācijas atklāšana tiesībaizsardzībai

Noteiktos apstākļos Logo Emblem Industries Co., Ltd. var prasīt atklāt jūsu personas datus, ja to prasa likums vai atbildot uz valsts iestāžu (piemēram, tiesas vai valsts aģentūras) pamatotiem pieprasījumiem.

Juridiskās prasības

Logo Emblem Industries Co., Ltd. var atklāt jūsu personas datus, ticībā, ka šāda darbība ir nepieciešama, lai:

 • Izpildīt juridisku pienākumu

 • Lai aizsargātu un aizstāvētu Logo Emblem Industries Co., Ltd. tiesības vai īpašumu

 • Lai novērstu vai izmeklētu iespējamos pārkāpumus saistībā ar Pakalpojumu

 • Lai aizsargātu Pakalpojuma lietotāju vai sabiedrības personisko drošību

 • Lai aizsargātu pret juridisko atbildību

Datu drošība

Jūsu datu drošība mums ir svarīga, taču atcerieties, ka neviena pārsūtīšanas metode internetā vai elektroniskās glabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to absolūto drošību.

Mūsu politika attiecībā uz signālu "Nesekot" ievērošanu saskaņā ar Kalifornijas tiešsaistes aizsardzības likumu (CalOPPA)

Mēs neatbalstām pakalpojumu Nesekot ("DNT"). Nesekot ir preference, kuru varat iestatīt savā tīmekļa pārlūkprogrammā, lai informētu vietnes, ka nevēlaties, lai tās izsekotu.

Varat iespējot vai atspējot funkciju Nesekot, apmeklējot tīmekļa pārlūkprogrammas lapu Preferences vai Iestatījumi.

Jūsu datu aizsardzības tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR)

Ja esat Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) iedzīvotājs, jums ir noteiktas datu aizsardzības tiesības. Logo Emblem Industries Co., Ltd. mērķis ir veikt saprātīgas darbības, lai ļautu jums labot, grozīt vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu.

Ja vēlaties saņemt informāciju par to, kādi personas dati mums ir par jums, un, ja vēlaties, lai tie tiktu noņemti no mūsu sistēmām, lūdzu, sazinieties ar mums.

Noteiktos apstākļos jums ir šādas datu aizsardzības tiesības:

 • Tiesības piekļūt informācijai vai informācijai, kas mums ir par jums. Kad vien tas ir iespējams, varat piekļūt saviem personiskajiem datiem vai pieprasīt to dzēšanu tieši sava konta iestatījumu sadaļā. Ja pats nevarat veikt šīs darbības, lūdzu, sazinieties ar mums, lai jums palīdzētu.

 • Izlabošanas tiesības. Jums ir tiesības uz jūsu informācijas labošanu, ja šī informācija ir neprecīza vai nepilnīga.

 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu personas datu apstrādi.

 • Ierobežojuma tiesības. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personiskās informācijas apstrādi.

 • Tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt strukturētā, mašīnlasāmā un bieži izmantotā formātā informācijas kopiju, kas mums ir par jums.

 • Tiesības atsaukt piekrišanu. Jums ir arī tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, kad Logo Emblem Industries Co., Ltd. paļāvās uz jūsu piekrišanu, lai apstrādātu jūsu personisko informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atbildes uz šādiem pieprasījumiem mēs varam lūgt pārbaudīt jūsu identitāti.

Jums ir tiesības sūdzēties Datu aizsardzības iestādē par mūsu personas datu vākšanu un izmantošanu. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības iestādi Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Pakalpojumu sniedzējiem

Mēs varam pieņemt darbā trešās puses uzņēmumus un privātpersonas, lai atvieglotu mūsu Pakalpojumu ("Pakalpojumu sniedzēji"), sniegtu Pakalpojumu mūsu vārdā, sniegtu ar Pakalpojumu saistītus pakalpojumus vai palīdzētu mums analizēt, kā tiek izmantots mūsu Pakalpojums.

Šīm trešajām personām ir piekļuve jūsu personas datiem tikai, lai veiktu šos uzdevumus mūsu vārdā, un tām ir pienākums tās neizpaust vai izmantot citiem mērķiem.

Analytics

Mēs varam izmantot trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai uzraudzītu un analizētu mūsu Pakalpojuma izmantošanu.

 • Google Analytics

  Google Analytics ir Google piedāvāts tīmekļa analīzes pakalpojums, kas izseko un ziņo par vietnes trafiku. Google izmanto apkopotos datus, lai izsekotu un uzraudzītu mūsu Pakalpojuma izmantošanu. Šie dati tiek kopīgoti ar citiem Google pakalpojumiem. Google var izmantot savāktos datus, lai kontekstualizētu un personalizētu sava reklāmas tīkla reklāmas.

  Jūs varat atteikties no tā, ka esat padarījis savu darbību pakalpojumā pieejamu pakalpojumam Google Analytics, instalējot Google Analytics atteikšanās papildinājumu. Šis papildinājums neļauj Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js un dc.js) kopīgot informāciju ar Google Analytics par apmeklējumu aktivitātēm.

  Lai iegūtu papildinformāciju par Google konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes un noteikumu tīmekļa vietni: https://policies.google.com/privacy?hl=lv

Uzvedības atkārtots mārketings

Logo Emblem Industries Co., Ltd. izmanto atkārtota mārketinga pakalpojumus, lai reklamētu jums trešo pušu vietnēs pēc tam, kad esat apmeklējis mūsu pakalpojumu. Mēs un mūsu trešo pušu piegādātāji izmanto sīkfailus, lai informētu, optimizētu un rādītu reklāmas, pamatojoties uz jūsu iepriekšējiem mūsu pakalpojuma apmeklējumiem.

 • Google Ads (AdWords)

  Google Ads (AdWords) atkārtotā mārketinga pakalpojumu nodrošina uzņēmums Google Inc.

  Varat atteikties no Google Analytics reklāmas tīkla reklamēšanai un pielāgot Google reklāmas tīkla reklāmas, apmeklējot Google Ads iestatījumu lapu: http://www.google.com/settings/ads

  Google arī iesaka savai tīmekļa pārlūkprogrammai instalēt Google Analytics atteikšanās pārlūka pievienojumprogrammu - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Google Analytics atteikšanās pārlūka pievienojumprogramma nodrošina apmeklētājiem iespēju neļaut saviem datiem vākt un izmantot Google Analytics.

  Lai iegūtu papildinformāciju par Google konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes un noteikumu tīmekļa vietni: https://policies.google.com/privacy?hl=lv

Saites uz citām vietnēm

Mūsu Pakalpojumā var būt saites uz citām vietnēm, kuras mēs neapsaimniekojam. Noklikšķinot uz trešās puses saites, jūs tiksiet novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs iesakām jums pārskatīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.

Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, konfidencialitātes politiku vai praksi.

Bērnu privātums

Mūsu dienests neaicina nevienu, kas jaunāks par 18 gadiem ("Bērni").

Mēs apzināti neapkopojam personu identificējošu informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Ja esat vecāks vai aizbildnis un apzināties, ka jūsu bērns mums ir iesniedzis personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs uzzinām, ka esam savākuši personas datus no bērniem bez vecāku piekrišanas pārbaudes, mēs veicam pasākumus, lai šo informāciju noņemtu no mūsu serveriem.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Mēs laiku pa laikam drīkstam izmantot mūsu konfidencialitātes politiku. Mēs paziņosim jums par visām izmaiņām, šajā lapā ievietojot jauno konfidencialitātes politiku.

Mēs informēsim jūs pa e-pastu un / vai pamanāmu paziņojumu par mūsu Pakalpojumu, pirms izmaiņas stājas spēkā un "spēkā stāšanās datums" šīs konfidencialitātes politikas augšdaļā.

Jums ieteicams periodiski pārskatīt šo konfidencialitātes politiku, lai konstatētu izmaiņas. Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā ir spēkā, kad tās tiek publicētas šajā lapā.

Sazinies ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šo konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

 • Pa e-pastu: aimee@logoemblem.com.tw